หน้าหลัก > ความสามารถ > บริการเคลือบ

เคลือบ
ผลิต Xinst ชิ้นส่วนมากมายต้องใช้เคลือบวัสดุที่สองราย หรือมากกว่า  ส่วนใหญ่จะเพิ่มไวกาวพื้นผิวอื่น ฟองน้ำ โฟม ยาง หรือภาพยนตร์
มันเป็นสิ่งสำคัญ สำคัญแม้ การทำเคลือบนี้ไม่ entrapping อากาศ หรือปนเปื้อนระหว่างพื้นผิวทั้งสอง Xinst มีประสบการณ์ที่เคลือบวัสดุแตกต่างกันสำหรับงานที่ซับซ้อนมาก ความสามารถในการเคลือบได้แก่:
กาว
วัสดุที่แตกต่างกัน
โซนเคลือบ
คอมโพสิต PSA
ขอข้อมูล ตัวอย่าง และใบเสนอ ราคา ติดต่อเรา !